systeem upgrade of systeem migratie? Wij deden onderzoek voor een grote

ENERGIE LEVERANCIER

Maar wat ga je doen? Geef je het huidige systeem met minimale middelen weer een nieuwe functionele toekomst of ga je voor de lange termijn behoefte? Zoek je de sterkste oplossing voor de toekomst gebruikmakend van de laatste technologieën zoals AI of Machine Learning?

Details

2019
SxBlue

Categorieen

Duurzaamheid
Energie

Business innovatie en de ontwikkeling van ondersteunende IT-diensten en -landschap gaan niet altijd hand in hand. Voor deze klant is meer dan 10 jaar geleden een CRM-oplossing neergezet die sindsdien nauwelijks heeft meebewogen met de ontwikkelingen in zowel business als IT. Wat bij implementatie innovatief was wordt vandaag de dag ervaren als een ‘’boekhoudkundig systeem’’.  Het is niet zo dat het systeem het niet zou kunnen, maar omdat er geen tijd en middelen zijn vrijgemaakt om het systeem mee laten ontwikkelen. Daardoor biedt het nu niet meer de functionaliteit die de  business nodig heeft.

Maar wat ga je doen? Geef je het huidige systeem met minimale middelen weer een nieuwe functionele toekomst of ga je voor de lange termijn behoefte? Zoek je de sterkste oplossing voor de toekomst gebruikmakend van de laatste technologieën zoals AI of Machine Learning?

Context

De energiemarkt is zich aan het heroriënteren. Klanten willen ondersteund worden in hun duurzaamheidsvraagstukken en de huidige maatschappij gaat steeds meer richting een CO2 neutrale bedrijfsvoering. Dit maakt dat het bedrijf momenteel bezig is om hun visie te herijken en verder te ontwikkelen tot een bedrijf klaar voor de toekomst. Het nieuwe, toekomstbestendig commercieel platform moet deze visie ondersteunen.

Deze context leg veel druk op de business. Dit maakt dat er binnen de Business op dit moment weinig draagvlak is voor het doorvoeren van complexe veranderingen vanuit IT.

Opdracht

De opdracht aan SxBlue bestaat uit twee onderdelen:

  1. De toekomstbestendigheid van SAP CRM 7.0 te toetsen
  2. Haalbaarheid van een migratie naar Salesforce te toetsen als eerste stap richting een lange termijn oplossing waarbij Salesforce een prominente rol krijgt in de ontsluiting van Sales processen.

Op basis van business impact, tijd en kosten wordt door de klant de uiteindelijke keuze bepaald. Het tweede onderdeel van de opdracht is uitgevoerd door SxBlue.

Wat zijn de uitdagingen:

  • Huidige as-is situatie als startsituatie. Dat betekent een nieuw platform met behoud van de huidige functionaliteit met al haar beperkingen;
  • De gekozen optie moet worden geïntegreerd in een SAP-landschap (ERP, BI) met minimale business impact vóór een bepaalde datum;
  • Minimale beschikbare technische documentatie betreffende maatwerk functionaliteit, integratie patronen en afhankelijkheden van niet SAP-systemen.

Welke activiteiten hebben er plaatsgevonden:

  • Technische analyse van SAP CRM 5.0 om maatwerk en integratie in kaart te brengen. Door middel van zijn hands-on SAP-kennis op het gebied van CRM en ERP heeft onze Salesforce consultant het huidige architectuur landschap met daarbij behorende integratie patronen kunnen tekenen wat als startpunt dient voor dit onderzoek maar ook separaat voor andere onderzoeken gebruikt kan gaan worden;
  • Onderzoek voor het ontsluiten van Salesforce naar SAP ECC 6.0 en SAP BI en niet-SAP systemen en vice versa. Door middel van zijn kennis op het gebied van integratie tussen SAP CRM en SAP BI heeft onze Salesforce consultant in samenwerking met het SAP BI team van de klant een hoog-over oplossing bedacht met daarbij ook de verwachte inspanning van het SAP BI team bij een eventuele integratie;
  • Beschrijven van een plan van aanpak en die geformaliseerd in een Project Initiatie Document (Prince 2) rekening houdend met:
   • Maatwerk & interfaces
   • Datamigratie
   • Change impact in de bedrijven en IT
   • Training
   • Kosten (incl. maatwerk realisatie, financiële consequenties in bedrijven)
   • Migratieplan
   • Teamsamenstelling
   • Nazorg / beheerorganisatie
   • Tijdsplanning
  • Eindpresentatie met daarin de vergelijking en advies tussen de upgrade van SAP CRM 5.0 naar een hogere versie en migratie van SAP CRM 5.0 naar Salesforce Sales Cloud.